Tillväxt kan ske utan ökad resursanvändning

Min slutreplik i debatten om miljö och ekonomisk tillväxt.

Hållbar tillväxt är visst möjlig

Idag skriver jag i Vetenskapsrådets tidning Curie att ekonomisk tillväxt är förenlig med miljöhänsyn. Artikeln kan läsas här.

Föreläsning om svensk ekonomisk historia

För några veckor sedan föreläste jag vid The New Zealand Initiative i Wellington om hur svensk ekonomi utvecklats under de senaste 50 åren. Slides finns att tillgå
här.

The Great Calculator War