Innovation och Branschdynamik – några exempel

Som bekant resulterar banbrytande innovationer ofta i branschturbulens – nya aktörer ger sig in, konkurrensen ökar och med tiden konsolideras branschen som en följd av att osäkerheten minskar och stordriftsfördelar blir allt viktigare. Nedan några exempel på detta mönster i ett antal olika industrier.

Utterback (1994, s.40) om kalkylatorbranschen:
Figure 2-8 shows that between 1962 and 1970, 11 firms entered the industry, with 10 surviving. This wave of entry peaked in 1972 with the entry of 21 firms in a three-year period. However, exits began in 1971, following the introduction of the calculator chip, a dominant design that made unit assembly a simple matter of piecing together the chip, display device, and keyboard. The entry of semiconductor manufacturers such as Texas
Instruments and Rockwell in 1972, and National Semiconductor in 1973.”

I fallet TV enades branschen om ett antal standarder i början av 50-talet, vilket drev en snabb konsolidering.

Källa: Utterback, J. (1994) Mastering the dynamics of innovation – How companies can seize opportunities in the face of technological change, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

Elanders problem är strukturella

Tryckeriet Elanders har problem. Företaget har historiskt tjänat lejonparten av sina pengar på att göra tryckta bruksanvisningar åt kunder som Electrolux och Sony Ericsson.

Numera finns en stor del av den här informationen istället online. Med stora fasta kostnader blir ett bolag mycket volymkänsligt – teknologiskiftet behöver inte vara fulländat för att ett företag som Elanders ska få stora problem.

Resultatet har inte låtit vänta på sig: stora förluster, ägare i konflikt med varandra och nyemissioner…

Vi ett första ögonkast på bolagets aktiekurs under 2000-talet får man känslan av att det var finanskrisen som skapade problemen och att bolaget har följt svängningarna vi sett över åren.

Det är dock när tidvattnet vänder som det blir uppenbart vem som simmat utan badbyxor och de strukturella problemen brukar ofta kvarstå när ekonomin väl vänder, vilket också indikeras av de senaste årens utveckling.

Det blir spännande att följa företaget de kommande åren. Det är tydligt att Elanders har en del utmaningar framför sig.

Segelskepp, ångfartyg och likartade mönster inom (HD)CCTV

Fredagen den 13 i December 1907 sjönk segelskeppet Thomas W. Lawson ner i Engelska kanalen. Det kunde ha varit en helt vanlig otursdag, men ett antal faktorer gör händelsen unik. Med sina sju master var skeppet stort och pampigt. Det hade designats med det explicita syftet att konkurrera med ångbåtsfartygen, då dessa hade tagit marknadsandelar från segelfartygen under en längre tid. Thomas Lawson kunder göra 22 knop, men för att uppnå detta var utvecklarna tvungna att minska manövrerbarheten. Följaktligen kapsejsade skeppet.

Efter detta gjordes inga fler försök att göra snabbare segelfartyg ämnade för transporter. Ångfartygens triumf var ett faktum.

Historien illustrerar en teknologi som nått toppen av sin möjliga prestanda och hur försök att gå bortom detta är lönlösa och rent av farliga. Vidare har historiker visat att fler tekniska framsteg gjordes på segelskeppen under 1850-1900 än vad som gjorts under de föregående 300 åren. Konkurrensen från ångfartygen skapade ett tryck som tvingade ut det sista ur teknologin. När Thomas Lawson sjönk var det ett tecken på att toppen redan hade nåtts.

En döende teknologis sista förbättringar på grund av tilltagande konkurrens från den nya teknologin brukar man därför referera till som ‘the sailing ship effect’ eftersom de bästa segelfartygen gjordes när ångfartygen redan var på god väg att ta över marknaden.

Ett likartat mönster kan idag ses i övervakningsbranschen, där det pågår ett teknologiskifte från analoga CCTV-kameror till digitala, internet-baserade kameror. I termer av bildkvalité m.m. torde de flesta bedömare vara eniga om att den digitala tekniken nu är bättre, inte minst i och med introduktionen av kameror med HD-kvalité för några år sedan.

De analoga företagens svar på detta var att tillsammans lansera en standard för HD-CCTV (http://www.highdefcctv.org/). Analoga kameror med HD-kvalité är för mig lika begripligt som en rostad snöboll.

Fenomenet kan betraktas som en typ av ‘sailing ship effect’. Den nya teknologin håller på att springa ifrån den gamla, varpå de gamla företagen svarar med ökade insatser, men på grund av teknikens naturliga begränsningar bör försöket betraktas som en dödsryckning. Det är även intressant hur de analoga företagen inte längre sätter agendan, utan måste imitera och anamma en begreppsapparat som egentligen är främmande för dem.

Huruvida jämförelsen ovan håller eller inte får framtiden utvisa. Arbetsveckan avslutas med ett citat från Danny DeVito i filmen ‘Other People’s money’:

”You know, at one time there must have been dozens of companies making buggy whips. And I’ll bet the last company around was the one that made the best goddamn buggy whip you ever saw.
Now, how would you have liked to have been a stockholder in that company?”