Sailing Ship Effects

Forskning har visat att en teknologi som är på väg att ersättas ofta genomgår signifikanta förbättringar, detta på grund av den ökande konkurrensen från ett substitut. En sådan utveckling är dock att betrakta som en dödsryckning snarare än en hållbar förbättring. Presentationen nedan förklarar fenomenet Sailing Ship effect.

Technology sailing effects from Chris Sandström

Segelskepp, ångfartyg och likartade mönster inom (HD)CCTV

Fredagen den 13 i December 1907 sjönk segelskeppet Thomas W. Lawson ner i Engelska kanalen. Det kunde ha varit en helt vanlig otursdag, men ett antal faktorer gör händelsen unik. Med sina sju master var skeppet stort och pampigt. Det hade designats med det explicita syftet att konkurrera med ångbåtsfartygen, då dessa hade tagit marknadsandelar från segelfartygen under en längre tid. Thomas Lawson kunder göra 22 knop, men för att uppnå detta var utvecklarna tvungna att minska manövrerbarheten. Följaktligen kapsejsade skeppet.

Efter detta gjordes inga fler försök att göra snabbare segelfartyg ämnade för transporter. Ångfartygens triumf var ett faktum.

Historien illustrerar en teknologi som nått toppen av sin möjliga prestanda och hur försök att gå bortom detta är lönlösa och rent av farliga. Vidare har historiker visat att fler tekniska framsteg gjordes på segelskeppen under 1850-1900 än vad som gjorts under de föregående 300 åren. Konkurrensen från ångfartygen skapade ett tryck som tvingade ut det sista ur teknologin. När Thomas Lawson sjönk var det ett tecken på att toppen redan hade nåtts.

En döende teknologis sista förbättringar på grund av tilltagande konkurrens från den nya teknologin brukar man därför referera till som ‘the sailing ship effect’ eftersom de bästa segelfartygen gjordes när ångfartygen redan var på god väg att ta över marknaden.

Ett likartat mönster kan idag ses i övervakningsbranschen, där det pågår ett teknologiskifte från analoga CCTV-kameror till digitala, internet-baserade kameror. I termer av bildkvalité m.m. torde de flesta bedömare vara eniga om att den digitala tekniken nu är bättre, inte minst i och med introduktionen av kameror med HD-kvalité för några år sedan.

De analoga företagens svar på detta var att tillsammans lansera en standard för HD-CCTV (http://www.highdefcctv.org/). Analoga kameror med HD-kvalité är för mig lika begripligt som en rostad snöboll.

Fenomenet kan betraktas som en typ av ‘sailing ship effect’. Den nya teknologin håller på att springa ifrån den gamla, varpå de gamla företagen svarar med ökade insatser, men på grund av teknikens naturliga begränsningar bör försöket betraktas som en dödsryckning. Det är även intressant hur de analoga företagen inte längre sätter agendan, utan måste imitera och anamma en begreppsapparat som egentligen är främmande för dem.

Huruvida jämförelsen ovan håller eller inte får framtiden utvisa. Arbetsveckan avslutas med ett citat från Danny DeVito i filmen ‘Other People’s money’:

”You know, at one time there must have been dozens of companies making buggy whips. And I’ll bet the last company around was the one that made the best goddamn buggy whip you ever saw.
Now, how would you have liked to have been a stockholder in that company?”