Facit hade kunnat förstatligas! Nedan några tidningsurklipp från Facitkrisen 1972…