Pricer: Digital Boom and Bust och Boom igen (och Bust?)

Det svenska företaget Pricer uppvisar för närvarande en explosiv tillväxt. Orderingången i första kvartalet 2011 ökade med ohyggliga 116 procent.

Pricer utvecklar elektroniska prisetiketter för butiker. Det finns en rad tämligen uppenbara fördelar med digitala prislappar. Felprissättningarna minskar (och därmed klagomålen), priser kan uppdateras snabbare och från en central punkt, något som ger överblick och sänker arbetskostnaderna. Enligt Pricers beräkningar kan kunder räkna hem en sådan investering på bara ett år.

Men det är först på senare tid som tillväxten har tagit fart. I likhet med många andra bolag hypades Pricer bortom all rimlighet under IT-bubblan. Därefter väntade en lång och plågsam resa genom teknisk utveckling, förluster och nyemissioner. Företaget har endast varit lönsamt i fyra år nu och ett ögonkast på dess aktiekurs de senaste 15 åren (nedan) visar vilken hur tufft det har varit.

Pricer måste ha attraherat många investerare under IT-bubblan. Affärslogiken ovan är onekligen tilltalande. Dyr digital teknik med undermålig prestanda i kombination med en marknad som inte var redo innebar dock att tillväxten uteblev i många, långa år. Efter ytterligare ett decennium av Moores lag har tekniken plötsligt blivit prisvärd och nu följer ett antal år av explosiv tillväxt, guld och gröna skogar.

Konkurrensen brukar emellertid tillta förvånansvärt snabbt i den här fasen av en branschomvandling. Nya aktörer flödar in på marknaden, priskrig bryter ut och endast ett fåtal överlever. Kamerabranschen utgör ett illustrativt exempel (se nedan).

Samma sak hände när miniräknaren blev en konsumentprodukt under början av 70-talet. Konkurrensen tilltog i takt med att alltfler bolag sydde ihop kretskort och LCD-skärmar till allt mindre och billigare räknare. I antal enheter uppvisade marknaden en hysterisk tillväxt. I termer av lönsamhet var det inte fullt så kul och ekonomihistoriker brukar referera till åren 1972-1975 som ”the great calculator war”.
Persondator-branschen upplevde samma typ av boom och bust under 80-talet då bland annat Ericsson brände av ett antal miljarder på att försöka tillverka PCs.

Pricer plågade sig igenom mer än ett decennium av ökenvandring innan digitaliseringen av hylletiketter nu börjat ta fart. Precis samma mönster kan ses i ovan nämnda branscher. De första elektroniska kalkylmaskinerna dök upp någon gång i början av 60-talet. Den första prototypen på en digital kamera dök upp på Kodak i mitten av 70-talet.

Sådant är mönstret: den digitala applikationen ser dagens ljus och hypas, sen följer en lång resa av nolltillväxt, därefter explosionsartad tillväxt och sedan tilltagande konkurrens och massiv utslagning av företag.

Spridningen av digital teknik kan med andra ord sammanfattas med en av Svenska Spels slogans: ’plötsligt händer det’. Om man därmed bör sätta likhetstecken mellan Keno-spelande och investeringar i digitala bolag kan vi låta vara osagt.