Guld och Gröna jobb?

Min Timbrorapport ”Guld och Gröna jobb” lanserades i torsdags. Studien utreder vilket belägg det finns inom forskningen för EU:s påståenden att ökad miljölagstiftning och mer investeringar i förnyelsebar energi leder till högre tillväxt och fler arbetstillfällen. Resultaten pekar mot ett bristfälligt stöd för den politik som förs, vilket är oroväckande i en tid då Europa befinner sig i en utdragen och djup recession.

Vid seminariet i torsdags blev det en trevlig diskussion med författaren Johan Norberg och Mp:s partisekreterare Anders Wallner. Istället för att som Centerpartiet ta till sig EU:s överoptimistiska scenarier om tillväxt och gröna jobb argumenterade Wallner att det finns kostnader kopplade till en grön omställning och att dessa kostnader är värda att ta. En sådan hållning känns betydligt mer förtroendeingivande än att som EU-kommissionen komma med utfästelser som det finns dåligt stöd för inom forskningen.

Rapporten kan läsas här.