Metros upplaga ökar – i en värld där priset på information går mot noll är företaget bättre positionerat än andra dagstidningar.

Informationstillväxten fortsätter

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet kommer mängden tillgänglig information vara 50 procent högre år 2011 än år 2010. Denna mängd motsvarar innehållet på 200 miljarder HD-inspelade filmer som tillsammans kräver 47 miljoner år av filmtittande dygnet runt för att konsumeras.

75 procent av all information skapas av privatpersoner, företag och myndigheter står för resten. Vidare har kostnaden för att lagra information minskat till en sjättedel av vad den var 2005.

Dessa trender innebär i praktiken att de allra flesta som försöker tjäna pengar på information har eller kommer att få problem. En utbudskurva som skuttar ner motsvarande 50 procent från redan abnormt låga nivåer medför att jämviktspriset klättrar allt närmare den absoluta nollpunkten.

Detta i kombination med amatöriseringen av media leder uppenbart till att de företag som befinner sig i informationsbranschen ligger illa till om de inte gör någonting drastiskt.

Hur tjänar man pengar på Internet? – Inte Alls!

Många brottas med frågan, helt klart. Ibland är det befriande när någon som nedan är lite härligt negativ och förklarar hur saker ligger till: priset på information är i det närmaste noll nuförtiden och de flesta som försöker ta betalt kommer inte att få det.