Sailing Ship Effects

Forskning har visat att en teknologi som är på väg att ersättas ofta genomgår signifikanta förbättringar, detta på grund av den ökande konkurrensen från ett substitut. En sådan utveckling är dock att betrakta som en dödsryckning snarare än en hållbar förbättring. Presentationen nedan förklarar fenomenet Sailing Ship effect.

Technology sailing effects from Chris Sandström

Hur analogt och digitalt har imiterat varandra

När världen började digitaliseras hade många företag problem att göra sina produkter användarvänliga. Det var ofta problematiskt för kunder att relatera till helt nya produkter som ofta var svåra att använda. Som en följd av detta kom många produkter att anamma många begrepp från den analoga världen i syfte att göra användaren mer familjär:

- QWERTY-tangentbordet är en kvarleva från skrivmaskinernas tid och tangentsättningen på dagens datorer härstammar därmed från 1867.
- När Apple lanserade de första persondatorerna tillämpades en begreppsapparat från den moderna kontorsmiljön (mappar, filer, skrivbord, etc).
- Efter Ataris uppgång och fall trodde många att datorspelbranschen var död. Nintendos succé byggde i hög grad på att man inte positionerade sig som en del av den digitala världen utan gjorde spelkonsolen för TV:n. Det gick inte att använda termen ’computer game’ utan man använde istället termen ’video game’, något som hade mer analoga konnotationer.

Det fåtal analoga produkter som faktiskt finns kvar positioneras som digitala, trots att så ej är fallet. Ett exempel:
- Inom videoövervakning försöker de analoga företagen att framstå som digitala genom att tala om HD CCTV, något som är en självmotsägelse i den högre skolan.

30 år och 10^19 transistorer i världen har medfört att normen numera är digital snarare än analog.