Artikel i SvD om gaseller, gamla och nya industrier.

Nima Sanandaji skriver i Svenska Dagbladet om behovet av nya, snabbväxande företag och faktumet att stora företag dör fortare än någonsin och refererar kort till min forskning om Facit. Artikeln kan läsas här.