Några citat om innovationer och framtiden

“Heavier than air flying machines are impossible”
Lord Kelvin, President of the Royal Society, 1885.

“Everything that can be invented has been invented.”
Charles H. Duell, Director of the US Patent Office, 1899.

“Who the hell wants to hear actors talk?”
Harry Warner, Warner Brothers, 1927.

“There is a world market for maybe five computers.”
Thomas Watson, Chairman of IBM, 1943.

Open source och framtiden

I en artikel från 1997 skriver Peter Magnusson att gratisprogrammens tid är förbi. Han motiverar detta med att Windows 95 och ett antal andra mjukvaror man betalar har blivit såpass mycket bättre och att ett fåtal entusiaster inte längre kan hävda sig mot storföretagens utvecklingsbudgetar.

På många sätt hade han rätt, han förbisåg emellertid det lilla faktumet att så kallade open source communities senare kom att mobilisera ett stort antal utvecklare via nätet.

Fascinerande hur svårt det ofta är att sia om framtiden. Tack till Henrik Berglund för länktips.