Fotograf-yrkets förstörelse

Läs följande artikel om hur digitaliseringen har förstört marknaden för fotografer.

Intressant hur entreprenören kunde göra pengar på digitaliseringen, samtidigt som det är uppenbart att han är ganska ensam om detta.

Fundera nu på alla andra yrken som hotas på samma sätt av att priset på information är på väg mot noll. Tack till Jonatan Hedin på United Minds för länktipset.