Föreläsning om svensk ekonomisk historia

För några veckor sedan föreläste jag vid The New Zealand Initiative i Wellington om hur svensk ekonomi utvecklats under de senaste 50 åren. Slides finns att tillgå
här.