Bildspel om pågående teknologiskiften

Jag kommenterar kort på MITs Technology Review det pågående teknologiskiften inom videoövervakning och hur analoga företag tappar mark mot nya spelare.

Pelco, Schneider och konsten att inte hantera ett teknikskifte rätt

Pelco – den ledande tillverkaren av analoga övervakningskameror, har nu annonserat att man byter namn på sitt företag till Schneider Electric. Schneider är ett jätteföretag med ca 120 000 anställda som tillverkar elektrisk utrusning. Bolaget förvärvade Pelco 2007, av någon anledning som förmodligen är mer politisk än affärsmässigt rationell.

Som en följd av det pågående teknikskiftet inom övervakning från analog CCTV till digitala, nätverksbaserade kameror har Pelco haft en hel del problem de senaste åren. Delar av bolagets kompetensbas kopplad till analog teknik har förlorat sitt värde. Vidare sitter man fast i gamla nätverksstrukturer med relationer primärt till integratörer av analog utrustning. Dessa relationer förlorar i värde när IT-kompetens blir allt viktigare i och med teknikskiftet.

Mitt i allt detta meddelar nu Schneider att Pelco enbart kommer att existera som varumärke framöver och att företaget byter namn till Schneider Electric. Kika på kommentarerna längst ner i länken ovan, de ger en tydlig indikation på att Pelcos anställda är mycket lojala mot sitt varumärke och den arbetsgivare många haft under en lång tid. På vilket sätt dessa solidariserar sig med ett jätteföretag i en delvis orelaterad bransch med ägare på andra sidan jordklotet förblir nog en obesvarad fråga.

Från Schneiders sida försöker man förmodligen att integrera förvärv så att de blir hanterbara i de enorma strukturer som finns i ett företag med 120 000 anställda. Det var med största sannolikhet ett misstag att förvärva Pelco från början och nu gör Schneider som många stora organisationer brukar: man begår ett strategiskt misstag som man sen försöker hantera, men hanteringen resulterar ofta i ännu fler problem eftersom den bygger på felaktiga grundförutsättningar. Den som är intresserad av dessa mekanismer kan ju alltid googla lite på den legendariska fusionen mellan Daimler-Benz och Chrysler.

Pelco kommer inte att få det lätt framöver…

Segelskepp, ångfartyg och likartade mönster inom (HD)CCTV

Fredagen den 13 i December 1907 sjönk segelskeppet Thomas W. Lawson ner i Engelska kanalen. Det kunde ha varit en helt vanlig otursdag, men ett antal faktorer gör händelsen unik. Med sina sju master var skeppet stort och pampigt. Det hade designats med det explicita syftet att konkurrera med ångbåtsfartygen, då dessa hade tagit marknadsandelar från segelfartygen under en längre tid. Thomas Lawson kunder göra 22 knop, men för att uppnå detta var utvecklarna tvungna att minska manövrerbarheten. Följaktligen kapsejsade skeppet.

Efter detta gjordes inga fler försök att göra snabbare segelfartyg ämnade för transporter. Ångfartygens triumf var ett faktum.

Historien illustrerar en teknologi som nått toppen av sin möjliga prestanda och hur försök att gå bortom detta är lönlösa och rent av farliga. Vidare har historiker visat att fler tekniska framsteg gjordes på segelskeppen under 1850-1900 än vad som gjorts under de föregående 300 åren. Konkurrensen från ångfartygen skapade ett tryck som tvingade ut det sista ur teknologin. När Thomas Lawson sjönk var det ett tecken på att toppen redan hade nåtts.

En döende teknologis sista förbättringar på grund av tilltagande konkurrens från den nya teknologin brukar man därför referera till som ‘the sailing ship effect’ eftersom de bästa segelfartygen gjordes när ångfartygen redan var på god väg att ta över marknaden.

Ett likartat mönster kan idag ses i övervakningsbranschen, där det pågår ett teknologiskifte från analoga CCTV-kameror till digitala, internet-baserade kameror. I termer av bildkvalité m.m. torde de flesta bedömare vara eniga om att den digitala tekniken nu är bättre, inte minst i och med introduktionen av kameror med HD-kvalité för några år sedan.

De analoga företagens svar på detta var att tillsammans lansera en standard för HD-CCTV (http://www.highdefcctv.org/). Analoga kameror med HD-kvalité är för mig lika begripligt som en rostad snöboll.

Fenomenet kan betraktas som en typ av ‘sailing ship effect’. Den nya teknologin håller på att springa ifrån den gamla, varpå de gamla företagen svarar med ökade insatser, men på grund av teknikens naturliga begränsningar bör försöket betraktas som en dödsryckning. Det är även intressant hur de analoga företagen inte längre sätter agendan, utan måste imitera och anamma en begreppsapparat som egentligen är främmande för dem.

Huruvida jämförelsen ovan håller eller inte får framtiden utvisa. Arbetsveckan avslutas med ett citat från Danny DeVito i filmen ‘Other People’s money’:

”You know, at one time there must have been dozens of companies making buggy whips. And I’ll bet the last company around was the one that made the best goddamn buggy whip you ever saw.
Now, how would you have liked to have been a stockholder in that company?”