Om Christian Sandström

Bloggen reflekterar mitt intresse för samspelet mellan teknisk förändring, företagande och strukturell omvandling. Jag skriver om aktuella händelser på området och kombinerar detta med mer historiska betraktelser. Bloggens namn åsyftar den svenska räknemaskinstillverkaren Facits kollaps i början av 70-talet och sammanfattar min förhoppning om att vi kan lära av historien.

Teknikskiften och särskilt digitaliseringen har fascinerat mig under en längre tid. Det empiriska underlaget för min doktorsavhandling (2010) hämtades i hög grad från branscher som har digitaliserats. Jag studerade bland annat räknemaskinsbranschen (Facit), kamerabranschen (Hasselblad) och hur videoövervakning håller på att digitaliseras idag. Avhandlingen finns tillgänglig här.

Genom åren har jag också föreläst om detta, såväl på Chalmers där jag disputerade, som i andra sammanhang (exempel här och tidigare engagemang här). Numera forskar jag vid Chalmers samt Ratio, där jag även ansvarar för programmet Unga Forskare. Förärades 2009 med I-teknologernas pedagogiska pris som bästa föreläsare. Våren 2011 fick jag Handelsbankens Wallanderstipendium som ger full finansiering för heltidsforskning i tre år (akademiskt CV finns här, en lista över mina vetenskapliga publikationer finns här).

Välkommen att kontakta mig: christian.sandstrom at ratio.se
Twitter: ChrisSandstrom
Facebook: Christian SandströmResponses are currently closed, but you can post a trackback from your own site.