Fotograf-yrkets förstörelse

Läs följande artikel om hur digitaliseringen har förstört marknaden för fotografer.

Intressant hur entreprenören kunde göra pengar på digitaliseringen, samtidigt som det är uppenbart att han är ganska ensam om detta.

Fundera nu på alla andra yrken som hotas på samma sätt av att priset på information är på väg mot noll. Tack till Jonatan Hedin på United Minds för länktipset.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or create a trackback from your own site.

There are no comments yet, be the first to say something


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>