Har Nokia vänt?

Ingen har missat Nokias kräftgång och företagets spektakulära misstag i skiftet från feature phones till smartphones. De senaste kvartalen verkar bolaget dock ha kommit igång, frågan är om Lumia och samarbetet med Microsoft är ljuset i tunneln.


Följande faktorer kan sägas tala för Nokia:

- Försäljningen av Lumia-telefoner har börjat ta fart och bolaget lämnade en vinst för Q4 2012. Jämfört med Q4 2011 ökade försäljningen av smartphones med 50 procent, om än från låga nivåer. Man besitter dessutom en relativt stor kassa, vilket ger viss trygghet.

- Nokia Siemens levererar rekordvinster och en rörelsemarginal på 14,4 procent.

- Bolaget har minskat sin kostnadsmassa rejält, vilket var den främsta anledningen till Elops omvända vinstvarning inför presentation av Q4-rapporten.

- Det finns fortfarande utrymme för smartphones i de lägre prissegmenten, inte minst i utvecklingsländer där Nokia har haft en stark position historiskt.

- Även om Nokias kompetenser relaterade till F&U har förlorat stora delar av sitt värde i och med att mjukvara blivit allt viktigare så besitter bolaget fortfarande ett antal nyckelresurser som är värdefulla än idag. Som exempel kan nämnas bolagets distributionskanaler, dess varumärke och förmåga att utveckla användarvänliga produkter.

- I takt med Apples och Samsungs tilltagande dominans har operatörerna hamnat i en dålig förhandlingssituation. De är sannolikt positiva till ett tredje ekosystem runt Lumia.
Eventuella synergier med Microsoft relaterade till surfplattor,persondatorer m.m. kan inte uteslutas.


Nedan några aspekter som talar mot företaget:

- Rykten florerar kring Apples potentiella lansering av billigare telefoner. Då bolaget dominerar premium-segmentet och nu är på jakt efter ytterligare tillväxt kan detta inte uteslutas.

- Under feature phone-eran blev utvecklingsmarknaderna till sist ett priskrig där Nokias marginaler kollapsade. Varför skulle inte samma sak hända med smartphones på sikt?

- Det är ingen angenäm utmaning att anlända sent till en marknad präglad av stora nätverkseffekter. Android och Apple har en stor installerad bas av användare och mjukvaruutvecklare som tillsammans ökar benägenheten att prioritera dessa telefoner framför Nokias.

- Nokia måste klara av att både skära i kostnadsmassan och investera aggressivt i nya, konkurrenskraftiga produkter. Det är svårt att banta och bygga muskler samtidigt.

- Bolagets marknadsandel i Kina har gått från 50 procent till en procent på bara några år. Hur återhämtar man ett sådant tapp i kännedom bland konsumenterna?

- Man verkar ha schabblat en hel del kring lanseringen av Lumia-serien och har dessutom klantat bort ett antal stora kampanjer i Kina. I anslutning till det nya året körde operatörerna en stor kampanj kring Nokias telefoner, som sedan inte fanns tillgängliga i butikerna…

- Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att Nokia inte kommer tillbaka till fornstora dagar. Kanske kan man vända trenden och förbättra resultatet i relation till dagens nivåer. På lite längre sikt är detta dock en snabbrörlig bransch med mördande konkurrens och snabb teknisk utveckling, vilket ställer mycket höga krav.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or create a trackback from your own site.

There are no comments yet, be the first to say something


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>