Open source och framtiden

I en artikel från 1997 skriver Peter Magnusson att gratisprogrammens tid är förbi. Han motiverar detta med att Windows 95 och ett antal andra mjukvaror man betalar har blivit såpass mycket bättre och att ett fåtal entusiaster inte längre kan hävda sig mot storföretagens utvecklingsbudgetar.

På många sätt hade han rätt, han förbisåg emellertid det lilla faktumet att så kallade open source communities senare kom att mobilisera ett stort antal utvecklare via nätet.

Fascinerande hur svårt det ofta är att sia om framtiden. Tack till Henrik Berglund för länktips.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or create a trackback from your own site.

There are no comments yet, be the first to say something


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>