Tillväxt kan ske utan ökad resursanvändning

Min slutreplik i debatten om miljö och ekonomisk tillväxt.

Hållbar tillväxt är visst möjlig

Idag skriver jag i Vetenskapsrådets tidning Curie att ekonomisk tillväxt är förenlig med miljöhänsyn. Artikeln kan läsas här.