Artikel i SvD om gaseller, gamla och nya industrier.

Nima Sanandaji skriver i Svenska Dagbladet om behovet av nya, snabbväxande företag och faktumet att stora företag dör fortare än någonsin och refererar kort till min forskning om Facit. Artikeln kan läsas här.

Föreläsning om svensk ekonomisk historia

För några veckor sedan föreläste jag vid The New Zealand Initiative i Wellington om hur svensk ekonomi utvecklats under de senaste 50 åren. Slides finns att tillgå
här.