Facit hade kunnat förstatligas! Nedan några tidningsurklipp från Facitkrisen 1972…

Smith Barney, August 14, 1991: “There are excellent opportunities for Kodak and other film manufacturers to develop hybrid systems that combine the best characteristics of chemical and electronic imaging. The Photo CD is a good example of a hybrid system that we believe will extend the life of 35mm film substantially.”

CNN Money, April 2007: ”What’s more, analysts expect profits to grow at about a 22 percent clip, on average, for the next few years. That’s more than double the expected earnings growth for Nokia, Palm and Motorola. So go ahead. Take a bite out of this BlackBerry.”

BusinessWeek 2007: ”Nokia’s dominance in the global cell-phone market seems unassailable.”

Pelco, Schneider och konsten att inte hantera ett teknikskifte rätt

Pelco – den ledande tillverkaren av analoga övervakningskameror, har nu annonserat att man byter namn på sitt företag till Schneider Electric. Schneider är ett jätteföretag med ca 120 000 anställda som tillverkar elektrisk utrusning. Bolaget förvärvade Pelco 2007, av någon anledning som förmodligen är mer politisk än affärsmässigt rationell.

Som en följd av det pågående teknikskiftet inom övervakning från analog CCTV till digitala, nätverksbaserade kameror har Pelco haft en hel del problem de senaste åren. Delar av bolagets kompetensbas kopplad till analog teknik har förlorat sitt värde. Vidare sitter man fast i gamla nätverksstrukturer med relationer primärt till integratörer av analog utrustning. Dessa relationer förlorar i värde när IT-kompetens blir allt viktigare i och med teknikskiftet.

Mitt i allt detta meddelar nu Schneider att Pelco enbart kommer att existera som varumärke framöver och att företaget byter namn till Schneider Electric. Kika på kommentarerna längst ner i länken ovan, de ger en tydlig indikation på att Pelcos anställda är mycket lojala mot sitt varumärke och den arbetsgivare många haft under en lång tid. På vilket sätt dessa solidariserar sig med ett jätteföretag i en delvis orelaterad bransch med ägare på andra sidan jordklotet förblir nog en obesvarad fråga.

Från Schneiders sida försöker man förmodligen att integrera förvärv så att de blir hanterbara i de enorma strukturer som finns i ett företag med 120 000 anställda. Det var med största sannolikhet ett misstag att förvärva Pelco från början och nu gör Schneider som många stora organisationer brukar: man begår ett strategiskt misstag som man sen försöker hantera, men hanteringen resulterar ofta i ännu fler problem eftersom den bygger på felaktiga grundförutsättningar. Den som är intresserad av dessa mekanismer kan ju alltid googla lite på den legendariska fusionen mellan Daimler-Benz och Chrysler.

Pelco kommer inte att få det lätt framöver…

Facits säljorganisation och bokhandlarnas problem

Peter Olausson skriver intressant om Facit, Sharp och om hur hela värdekedjan förändrades/förkortades på grund av elektroniken intåg i kalkylmaskinsbranschen.

Frågan infinner sig genast: borde Facit ha bytt prouktkategori och sålt andra saker men i befintliga kanaler? Det är alldeles uppenbart att säljorganisationen var en av Facits absolut främsta styrkor. Jag har hört historier om hur Facit-säljare träffas än idag och pratar gamla minnen, vilket säger en del om den sammanhållning man hade.

IBMs rörelse nedåt i värdekedjan under de senaste 25 åren baserades också på att man historiskt hade haft en mycket stark säljkår och goda kundrelationer.

Faktumet att digital teknik förkortar värdekedjor har också implikationer idag, inte minst för böcker. Det finns en hel del som pekar på att förlagen kan fortsätta tjäna pengar i den digitala era, även om det finns en del pirattendenser i branschen. Bokhandlarna däremot, har historiskt tjänat pengar på att sälja fysiska produkter. När människor i allt lägre utsträckning köper tryckta böcker kommer värdet av den här säljkanalen att förintas (några exempel på detta i bildspelet nedan).

När det går att dra paralleller mellan en verksamhet idag och vad Facit råkade utför vet man att en del omvälvningar kommer att ske framöver…

Klockornas kollaps och nätverkens inneboende tröghet

Elektronik ersätter Optik i kamerabranschen

Enligt Bloomberg är ett nytt teknikskifte på gång i kamerabranschen, där elektroniken ersätter delar av optiken. Kamerorna blir tack vare detta lättare, billigare att producera och ger en prestanda som är likvärdig.

Än så länge har Canon och Nikon inte hoppat på tåget, alltmedan Sony fokuserar helhjärtat på detta område. I Japan har den nya tekniken upplevt en massiv tillväxt och det är mycket som pekar på att resten av världen är på väg att följa efter.

Den som vill kan se detta som ytterligare en bekräftelse på att elektroniken tar över alltfler funktioner i vår omvärld.

Tack till Axel Berglund för tipset.

Open source och framtiden

I en artikel från 1997 skriver Peter Magnusson att gratisprogrammens tid är förbi. Han motiverar detta med att Windows 95 och ett antal andra mjukvaror man betalar har blivit såpass mycket bättre och att ett fåtal entusiaster inte längre kan hävda sig mot storföretagens utvecklingsbudgetar.

På många sätt hade han rätt, han förbisåg emellertid det lilla faktumet att så kallade open source communities senare kom att mobilisera ett stort antal utvecklare via nätet.

Fascinerande hur svårt det ofta är att sia om framtiden. Tack till Henrik Berglund för länktips.

Digitaliseringen av CCTV

Har skrivit en artikel om det pågående teknikskiftet inom övervakningsbranschen, som kan läsas här

Teknikskiften i SvD

I söndagens upplaga av Svensk Dagbladet intervjuas jag angående teknikskiften:
här