Kodaks årsredovisning år 2000

Det är få saker som ger perspektiv på tillvaron som att läsa gamla strategidokument. Nedan ett utdrag ur VD-ordet i Kodaks årsredovisning år 2000. Fascinerande hur det på allvar kan argumenteras för Kodak som en stabil och trygg investering precis innan företaget sprängdes i bitar av digitaliseringen.

“Last year, the US economy was red hot, and the so-called “new economy” was even hotter. Today, as you scan the business headlines, the key word is “slump”… consumer confidence is in a blue funk… and the NASDAQ couldn’t get much flatter.
The question for investors now becomes, “Where do you invest your money after the bubble bursts?”

Let me suggest three possible answers. First, it makes sense, now more than ever, to invest in strong brands. Because when time are tighter, consumers are less inclined to risk their money on a new or unknown name.

Second, invest in products and services that offer high satisfaction at a low price. In other words, value-for-money is king.

Third, it might be wise to seek companies that are adept at generating cash. Those are the firms that will continue to invest in themselves and prepare for growth, regardless of the economy.

And that as you might have already surmised, brings us straight to Kodak. However, if a great brand and a great balance sheet are not sufficiently compelling, there is something else investors should consider: this is a very smart time to be in the picture business.

Picture-taking is now at an all-time high worldwide. Amateur photographers took more than 80 billion snapshots last year, a new record. They ordered more than 100 billion prints, another milestone for the industry.

For the past century, our business has been all about making it simpler for people to capture better images, first with film, and more recently, with digital technology. And, as we continues to make film and digital photography more accessible, picture-taking will continue to grow.

Today, though, image capture is only half the story. The real growth in our business will accrue to those who give people new and better ways to use their pictures.
Take, for example, the world of opportunity that has opened on the Internet. Last year, more than $45 billion worth of products and services were sold on the Web – with the help of more than one billion online images. And 75% of those images are touched by Kodak technology.”

Taiwan och hur digitaliseringen tog över hela samhället

Den som vill förstå de senaste decenniernas digitalisering av världen behöver också förstå den radikalt annorlunda branschstrukturen som växte fram i den taiwanesiska halvledarindustrin. Halvledarindustrin var tidigare helt vertikalt integrerad – företag i branschen utvecklade, testade och tillverkade sina egna kretsar. Detta skapade i sin tur höga inträdesbarriärer i form av kapital och tekniskt kunnande.

På Taiwan kom istället United Microelectronics Corporation (UMC) och Taiwanese Semiconductor Manufacturing Corporation att agera som enbart tillverkare, vilket i sin tur skapade en mer flexibel branschstruktur. Nu behövdes det inte längre stora mängder kapital för att ge sig in i halvledarindustrin. En arbetsdelning byggdes upp där vissa företag ägnade sig åt tillverkning medan andra fokuserade på utveckling av kretsar.

Den här branschstrukturen gjorde det också möjligt för de tusentals taiwanesiska ingenjörer som varit i Silicon Valley att bygga upp nya företag så snart de var tillbaka. Det har ofta påtalats att kunskapsöverföringen från USA till Taiwan var av stor betydelse för regionens konkurrenskraft. En förmodligen lika viktig förklaring är nog att det på Taiwan fanns en branschstruktur som på ett effektivt sätt kunde absorbera och utnyttja all denna kunskap. Ingenjörerna behövde inte stora mängder kapital utan kunde direkt omsätta sina kunskaper i praktik, vilket sedan ledde till snabba börsintroduktioner och att stora förmögenheter kunde ackumuleras. Halvledartillverkarna fick i sin tur tillgång till nya teknologier och ytterligare möjligheter att uppnå de skalfördelar som är så viktiga inom branschen.

Tillverkningsbolagen och utvecklingsföretagen kom därmed att leva i symbios med varandra där utvecklarna slapp produktion och kapitalintensiv verksamhet och tillverkarna kunde fortsätta ligga i framkant av utvecklingen tack vare relationer till utvecklingsföretagen. Flera av halvledartillverkarna såsom VIA och SIS kom dessutom att bli strategiska partners till amerikanska företag som Intel och AMD.

År 2003 erhöll taiwanesiska företag 6676 patent i USA, blott tre andra länder i världen hade det året så många nya patent i USA. Majoriteten av dessa är kopplade till halvledarindustrin och då främst tillverkningsprocessen. Som en följd av detta investerar Taiwanesiska halvledartillverkare vissa år mer än hela sin omsättning i ny utrustning.

Under flera decennier var digitaliseringen ett mer eller mindre isolerat fenomen. Enskilda branscher såsom klock- och räknarindustrierna kunder digitaliseras över en natt. De senaste tio åren har snarare varit en process där digital teknik blir allomslutande – den finns överallt och är inte isolerad till ett antal branscher. Sannolikt hade den här processen tagit betydligt längre tid om halvledareindustrin hade fortsatt vara helt vertikalt integrerad.

The Great Calculator War

Övervakning: ett pågående och accellererande teknikskifte

Övervakningsbranschen genomgår för närvarande ett teknikskifte där analoga kameror ersätts av digitala kameror, som är sammankopplade över internet. Enligt IP Video Market har hastigheten i övergången ökat markant de senaste åren. Nedan två bildspel om varför så är fallet.

Onoffs konkurs och det digitala priskriget

För ett tag sedan blev det klart att elektronikkedjan Onoff begärs i konkurs. Vikande försäljning under en längre tid som en följd av tilltagande konkurrens uppges vara orsaken.

Redan innan Media Markts inträde präglades branschen av överetablering och priskonkurrens. När en så stor aktör ger sig in på marknaden och säljer under inköpspris, investerar i massiva kampanjer och bestämmer sig för att gå med förlust under en tid blir det i praktiken omöjligt för en mindre spelare som Onoff att överleva.

Generellt sett är marginalerna tunna inom detaljhandeln och inom sällanköpsvaror. Stordriftsfördelar och stenhård lagerkontroll blir enda vägen till en ofta minimal lönsamhet. Hemelektronik är en särskilt tuff bransch – det ständiga prisfallet innebär i förlängningen att lager måste omsättas mycket snabbt för att dess värde inte skall brinna upp. Elektronik som ligger på lager blir snabbt värdelöst skrot, konsekvensen blir ständiga reor och kostsamma annonskampanjer där alla konkurrerar med självmordsbetingade priser.

Onoff är inte det enda företaget med problem. Efter några år av tillväxt drabbades näthandelsbolaget Netonnet av marginalpress och försökte istället ge sig in på den tyska marknaden. Detta visade sig vara ett rejält klavertramp då priskonkurrensen knappast är lägre i Tyskland. I slutändan köptes bolaget av Siba.

Givet att stordrift tycks vara vägen till överlevnad borde nästa aktör att resignera vara Siba eller Expert. Elgiganten och Media Markt kan med all sannoliket klara av en längre tid av blodförluster. Det finns inga vinnare i priskrig, förutom konsumenterna förstås…