Är Nokia ett nytt Facit?

Plötsligt händer det. Likt Facit började Nokia efter år av lönsamhet och tillväxt att plötsligt uppvisa mörkröda siffror.

I båda fallen tycks existerande kompetenser ha blivit en hämsko.

I Facits Åtvidaberg hade bolaget byggt upp en förmåga att väva ihop finmekanik i form av kugghjul och fjädrar till snygga räknemaskiner som resulterade i rejäla vinster. Alla inköp av komponenter, hela tillverkningsprocessen och all utveckling handlade följaktligen om mekanik. I och med övergången till elektronik förintades värdet av denna kompetens på några år i början av 70-talet och krisen var ett faktum.

Nokias problem handlar i allt väsentligt om att skiftet till smartphones kräver kompetens inom mjukvara. Företagets framgångar under 90- och 00-talet handlade i allt väsentligt om att man snabbt lyckades utveckla ny, användarvänlig hårdvara. Den som följt Nokia en längre tid hade kunnat ana att hårdvarukulturen skulle skapa problem. Nokia behövde verkligen kämpa för att få in email-applikationer m.m. i sina mobiltelefoner.

Faktumet att smartphones kräver andra kompetenser än de Nokia traditionellt byggt upp, i kombination med den strategiska felsatsningen på Symbian kan ses som de främsta orsakerna till bolagets problem. Om det blir ett nytt Facit eller inte återstår att se:

Senaste mobiltrenden: GSM-telefoner du kan ringa med

Idag pratar alla om smartphones som den senaste trenden inom mobilbranschen. Samtal kretsar ofta kring huruvida någon kan hävda sig mot Apple och huruvida Nokia kommer överleva.

Mitt i denna hype är det lätt att glömma en annan trend som etablerade mobilaktörer har missat: seniortelefoner. Lilla Lundaföretaget Doro har med sina cirka 60 anställda växt kraftigt tack vare sin satsning på telefoner som är specialanpassade för äldre.

Telefonerna är lättanvända, innehåller färre funktioner, har större knappar, en tydlig display och högre ringsignal. Utöver detta har Doro lagt till sådant som larmknapp och annat en pensionär kan behöva om någonting skulle hända. Den växande äldre befolkningen har ofta en lägre teknikvana och en del särskilda behov som en ‘vanlig’ telefon inte kan tillfredsställa.

Varför har då Sony Ericsson, Nokia, HTC, Apple mfl inte kapitaliserat på den här möjligheten? Tekniken har trots allt funnits tillgänglig i säkert 15 år och den har dessutom i hög grad utvecklats av dessa aktörer. Ändå har segmentet förbisetts fullständigt. Jag ser två huvudsakliga orsaker till detta.

1. Stora företag tänker stort. Ett bolag av Nokias storlek kan helt enkelt inte prioritera marknader som är små i relation till företaget eftersom det inte genererar särskilt stora vinster i absoluta tal. Resurser allokeras istället till stora projekt som syftar till att försvara eller ta stora marknader. Därmed missar man också små segment.

2. Etablerade mobilaktörer är inte byggda för att utveckla enklare produkter. Flera av de större spelarna har redan outsourcat produktionen av low-end modeller. Deras varumärken är inte kompatibla med vad Doro erbjuder. Vidare har de en logik som bygger på höga bruttomarginaler för att kunna räkna hem investeringarna i R&D. Produkter som inte kräver särskilt mycket R&D och som inte resulterar i samma marginaler kommer därför inte att prioriteras.

Doro kan därför förmodligen växa vidare i lugn och ro alltmedan drakarna stångar sig blodiga kring smartphones. Konkurrensen kan säkert tillta framöver, men det kommer inte vara från Nokia.

Facits fall

Första blogginlägget – vad är väl lämpligare än ett litet bildspel om hur allas vårt Facit kollapsade?