När digitaliseringen inte förstör företag

Ett genomgående tema på den här bloggen är hur digital teknik skapar industriell turbulens och slår undan fötterna för etablerade företag. Det finns dock undantag och historiskt har många bolag växt tack vare digitaliseringen. Vad karakteriserar dessa?

Ofta har dessa bolag kunnat använda den digitala tekniken för att skapa nya marknader snarare än att konkurrera inom befintliga strukturer. Det gäller exempelvis Doro (mobiltelefoner riktade till seniorer) och Nintendo Wii (TV-spel för hela familjen). I det lite längre perspektivet har dock även dessa nya marknader ofta förvandlats till röda oceaner, vilket i sin tur tvingat företag att återigen leta efter nya marknader.

Nedan ett exempel på hur Sony kunde skapa en ny marknad med hjälp av transistorradion.

Senaste mobiltrenden: GSM-telefoner du kan ringa med

Idag pratar alla om smartphones som den senaste trenden inom mobilbranschen. Samtal kretsar ofta kring huruvida någon kan hävda sig mot Apple och huruvida Nokia kommer överleva.

Mitt i denna hype är det lätt att glömma en annan trend som etablerade mobilaktörer har missat: seniortelefoner. Lilla Lundaföretaget Doro har med sina cirka 60 anställda växt kraftigt tack vare sin satsning på telefoner som är specialanpassade för äldre.

Telefonerna är lättanvända, innehåller färre funktioner, har större knappar, en tydlig display och högre ringsignal. Utöver detta har Doro lagt till sådant som larmknapp och annat en pensionär kan behöva om någonting skulle hända. Den växande äldre befolkningen har ofta en lägre teknikvana och en del särskilda behov som en ‘vanlig’ telefon inte kan tillfredsställa.

Varför har då Sony Ericsson, Nokia, HTC, Apple mfl inte kapitaliserat på den här möjligheten? Tekniken har trots allt funnits tillgänglig i säkert 15 år och den har dessutom i hög grad utvecklats av dessa aktörer. Ändå har segmentet förbisetts fullständigt. Jag ser två huvudsakliga orsaker till detta.

1. Stora företag tänker stort. Ett bolag av Nokias storlek kan helt enkelt inte prioritera marknader som är små i relation till företaget eftersom det inte genererar särskilt stora vinster i absoluta tal. Resurser allokeras istället till stora projekt som syftar till att försvara eller ta stora marknader. Därmed missar man också små segment.

2. Etablerade mobilaktörer är inte byggda för att utveckla enklare produkter. Flera av de större spelarna har redan outsourcat produktionen av low-end modeller. Deras varumärken är inte kompatibla med vad Doro erbjuder. Vidare har de en logik som bygger på höga bruttomarginaler för att kunna räkna hem investeringarna i R&D. Produkter som inte kräver särskilt mycket R&D och som inte resulterar i samma marginaler kommer därför inte att prioriteras.

Doro kan därför förmodligen växa vidare i lugn och ro alltmedan drakarna stångar sig blodiga kring smartphones. Konkurrensen kan säkert tillta framöver, men det kommer inte vara från Nokia.