Metros upplaga ökar – i en värld där priset på information går mot noll är företaget bättre positionerat än andra dagstidningar.