Innovation och Branschdynamik – några exempel

Som bekant resulterar banbrytande innovationer ofta i branschturbulens – nya aktörer ger sig in, konkurrensen ökar och med tiden konsolideras branschen som en följd av att osäkerheten minskar och stordriftsfördelar blir allt viktigare. Nedan några exempel på detta mönster i ett antal olika industrier.

Utterback (1994, s.40) om kalkylatorbranschen:
Figure 2-8 shows that between 1962 and 1970, 11 firms entered the industry, with 10 surviving. This wave of entry peaked in 1972 with the entry of 21 firms in a three-year period. However, exits began in 1971, following the introduction of the calculator chip, a dominant design that made unit assembly a simple matter of piecing together the chip, display device, and keyboard. The entry of semiconductor manufacturers such as Texas
Instruments and Rockwell in 1972, and National Semiconductor in 1973.”

I fallet TV enades branschen om ett antal standarder i början av 50-talet, vilket drev en snabb konsolidering.

Källa: Utterback, J. (1994) Mastering the dynamics of innovation – How companies can seize opportunities in the face of technological change, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

Vetenskapliga publikationer

Nedan en uppdaterad lista över mina vetenskapliga publikationer.

Doktorsavhandling
Sandström, C. (2010). A revised perspective on Disruptive Innovation – Exploring Value, Networks and Business models. Chalmers University of Technology. The thesis contains six articles and a 77 p. covering paper.


Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Berglund, H., Sandström, C. (2012) Business Model Innovation from an Open Systems Perspective: Structural Challenges and Mangerial Solutions, accepted for publication in International Journal of Product Development.
Pihl, C., Sandström, C. (2013) Social media, value creation and appropriation – the business model of fashion bloggers in Sweden, accepted for publication in International Journal of Technology Management, Vol. Vol. 61(3/4), pp. 309-323.
Sandström, C. (2012) Book Review: Sedelpressen: Dagens Industri under 30 år (Stocksund: Hydra Förlag 2012), forthcoming in Historisk Tidskrift.
Sandström, C. (2011) High-end disruptive technologies with an inferior performance, International Journal of Technology Management, Vol. 56(2-4), pp. 109-122.
Sandström, C., Osborne, R-G. (2011) Managing business model renewal, International Journal of Business and Systems Research, Vol. 5(5), pp. 461-474.
Sandstrom, C. (2011) Hasselblad and the Shift to Digital Imaging, Annals of the History of Computing, Vol. 33(3), pp. 55 – 66.
Sandström, C. and Björk, J. (2010) Idea management systems for a changing innovation landscape, International Journal of Product Development, Vol. 11, No 3-4, pp. 310 – 324.
Broström, A., McKelvey, M and Sandström, C. (2009) Investing in Localised Relationships to Universities: What are the benefits to R&D subsidiaries of multinational enterprises? Industry & Innovation, Vol. 16, pp 59-78.
Sandström, C., Magnusson, M., and Jörnmark, J. (2009) Exploring factors influencing incumbents’ response to disruptive innovation, Creativity and Innovation Management, Vol 18(1), pp. 8-15.


Bokkapitel och rapporter

Angsvik, I., Berglund, H., Björkdahl, J., Börjesson, S., Elerud-Tryde, A., Elmquist, M., Hjerpe, J. Sandström, C., Sjölander, S., Wickenberg, J. (2011) CBIs studie om innovationsledning.
Broström, A., McKelvey, M and Sandström, C. “Investing to locate near research universities – what are the perceived benefits?” in McKelvey, M., M. Holmén, 2009, Learning to Compete in European Universities, Edward Elgar.


Referee-granskade konferensartiklar

Sandström, C., Berglund, H., Magnusson, M. (2012) Symmetric assumptions in the theory of disruptive innovation – Theoretical and Managerial implications. Accepted to the Academy of Management Conference in Boston, 2012.
Sandström, C., Berglund, H., Magnusson M. (2011) Symmetry in the theory of disruptive innovation – theoretical and managerial implications, presented at the 12th CINet Conference in Århus, Denmark, 9-11 September.
Pihl, C., Sandström, C. (2011) Social media, value creation and appropriation – the business model of fashion bloggers in Sweden, presented at the 12th CINet Conference in Århus, Denmark, 9-11 September.
Johansson, M., Sandström, C. (2011) Curing the incumbent’s curse – investing in discontinuous innovation, presented at the 12 CINet Conference in Århus, Denmark, 9-11 September.
Sandström, C., Magnusson, M. (2010). Value, Actors and Networks – A revised perspective on disruptive innovation, presented at the DIME conference ‘Organizing for networked innovation’ in Milan, 14-16 April.

Konferensartiklar
Sandström, C. (2009) High-end Disruptive Technologies with an inferior performance, presented at the 10th CINet Conference in Brisbane, Australia 6-8 September 2009.
Sandström, C. (2008) New Channel Disruptive Innovation, presented at the ISPIM Conference in Singapore 14-17 December 2008.
Sandström, C. and Osborne, R. (2008) Changing the business model to overcome innovation adoption barriers – the case of new value distribution in the customer’s organization, presented at the 9th CINet Conference, in Valencia, Spain, 8-9 September 2008.
Sandström, C., Magnusson, M., Jörnmark, J. (2007) Surviving disruptive innovation: does incumbent size and strategy matter? Presented at the 8th CINet Conference, 10-11 September, Gothenburg, Sweden.


Inskickade artiklar

Sandström, C. (2012) Facit and the displacement of mechanical calculators, under second review for publication in Annals of the History of Computing.
Sandström, C., Berglund, H., Magnusson, M. (2012) Symmetric assumptions in the theory of disruptive innovation – Theoretical and Managerial implications, submitted to an international journal.

Forskarinternat med Ratio

Under torsdag och fredag har Ratios medarbetare varit på forskarinternat vid Grand Hotel i Saltsjöbaden. Presentationer av pågående projekt har varvats med strategidiskussioner, isbad och middag.

HDTV, Ultra HD och konsten att skjuta över målet

En artikel i The Economist beskriver Ultra HD, teknologin som har potential att ge fyra gånger bättre bildkvalité än HD.

Detta är förmodligen ett skolboksexempel på en teknologi som potentiellt kan ge en markant ökad prestanda, men som ändå är relativt ointressant. Skälet är enkelt: konsumentens marginalnytta på ytterligare förbättrad bildkvalité i relation till HD är förmodligen ganska begränsad.

Fenomenet kallas ofta för ”technology overshoot”, och åsyftar att teknik blir för bra i bemärkelsen att kunder inte är beredda att betala för den ytterligare prestanda som erbjuds. Detta är mycket vanligt, inte minst i digitala branscher (tex kameror, kalkylmaskiner, klockor m.m.) där prestandautvecklingen är snabb.

Socialdemokratiska Ekonomklubben (SEK) besökte Ratio

Nu i veckan fick Ratio besök av Socialdemokratiska Ekonomklubben (SEK). Jag talade om Schumpeter och skapande förstörelse och använde min egen forskning om Hasselblad som illustration. Niklas Elert, doktorand vid Ratio, presenterade en artikel om huruvida världen blir mer liberal eller inte. Därefter följde mingel och middag på en pub i närheten.

Sailing Ship Effects

Forskning har visat att en teknologi som är på väg att ersättas ofta genomgår signifikanta förbättringar, detta på grund av den ökande konkurrensen från ett substitut. En sådan utveckling är dock att betrakta som en dödsryckning snarare än en hållbar förbättring. Presentationen nedan förklarar fenomenet Sailing Ship effect.

Technology sailing effects from Chris Sandström

Tillväxt kan ske utan ökad resursanvändning

Min slutreplik i debatten om miljö och ekonomisk tillväxt.

Hållbar tillväxt är visst möjlig

Idag skriver jag i Vetenskapsrådets tidning Curie att ekonomisk tillväxt är förenlig med miljöhänsyn. Artikeln kan läsas här.

Föreläsning om svensk ekonomisk historia

För några veckor sedan föreläste jag vid The New Zealand Initiative i Wellington om hur svensk ekonomi utvecklats under de senaste 50 åren. Slides finns att tillgå
här.

Mer om Nokias fall

Jonas Elofsson på Affärsvärlden har skrivit en utmärkt analys av Nokias problem. Efter att ha läst den är det svårt att se hur bolagen skall kunna återvända till fornstora dagar. Artikeln finns här.

Guld och Gröna jobb?

Min Timbrorapport ”Guld och Gröna jobb” lanserades i torsdags. Studien utreder vilket belägg det finns inom forskningen för EU:s påståenden att ökad miljölagstiftning och mer investeringar i förnyelsebar energi leder till högre tillväxt och fler arbetstillfällen. Resultaten pekar mot ett bristfälligt stöd för den politik som förs, vilket är oroväckande i en tid då Europa befinner sig i en utdragen och djup recession.

Vid seminariet i torsdags blev det en trevlig diskussion med författaren Johan Norberg och Mp:s partisekreterare Anders Wallner. Istället för att som Centerpartiet ta till sig EU:s överoptimistiska scenarier om tillväxt och gröna jobb argumenterade Wallner att det finns kostnader kopplade till en grön omställning och att dessa kostnader är värda att ta. En sådan hållning känns betydligt mer förtroendeingivande än att som EU-kommissionen komma med utfästelser som det finns dåligt stöd för inom forskningen.

Rapporten kan läsas här.

Företagsminnen, Kodak och de Olympiska Spelen

Skriver i tidningen Företagsminnen om Kodaks roll i OS genom åren. Bolagets engagemang är på många sätt en reflektion av dess framgångar. Under stora delar av 1900-talet var Kodak en självskriven huvudsponsor. Man var ett globalt varumärke för konsumenter som tjänade på den breda exponering OS gav. Tillsammans med McDonald’s, Coca Cola mfl var man med i varje OS.

När konkurrensen började tillta under 80-talet kom Fuji att få en alltmer framträdande roll i OS. Digitaliseringen förintade sedan Kodak och bolaget meddelade 2008 att man inte längre skulle sponsra OS. Kodak var inte längre ett starkt globalt varumärke, främst på grund av övergången till digital fotografi.

Kan hela Sverige leva?

Paneldiskussion på Ratio om huruvida hela Sverige kan leva eller inte:

Ratio:Kan hela Sverige leva? from Ratio on Vimeo.

Nätverkets inneboende tröghet och klockornas digitalisering

Några citat om innovationer och framtiden

“Heavier than air flying machines are impossible”
Lord Kelvin, President of the Royal Society, 1885.

“Everything that can be invented has been invented.”
Charles H. Duell, Director of the US Patent Office, 1899.

“Who the hell wants to hear actors talk?”
Harry Warner, Warner Brothers, 1927.

“There is a world market for maybe five computers.”
Thomas Watson, Chairman of IBM, 1943.